Силите които движат човека

Задавали ли сте си въпроса някога, кои са силите които движат човека? В основата на социалната психология стоят мислите, чувствата и поведението на индивида и как той се повлиява от други хора. Голяма част от нашия живот е социално активен и преминава във взаимодействие и общуване с други хора. Това формира различни видове характери, начини на поведение, различни начини на мислене и изрази на чувства във всеки отделен индивид. Вследствие на което възникват и въпросите, как виждаме себе си и другите, как влияем и биваме повлиявани, как въздействаме на себе си и другите, и как постъпваме когато сме част от групата.

Изобщо как живеем в социален и личностен аспект и какво е важно за нас. Кое ни кара да се движим напред и да постигаме целите си. В този ред на мисли възниква въпроса кои са силите които движат човека?

Отговорът е многозначен, защото силите които движат човека за всеки индивид са различни.

Като цяло човешката психика е обединена от векове в различни убеждения, които се смятат за общоприети норми на поведение. Силите всъщност са онези цели в живота които всеки от нас си поставя, за да живее в хармония със себе си и околните. Психологията като наука има за цел да разбере и изучи по добре човешкото поведение и да издири и разбере мотивите обуславящи определено индивидуално или групово поведение. В тази връзка водещите сили които движат човека за всеки индивид зависят от неговите цели и индивидуално разбиране за смисъла на живота и най вече от Аз-а, тоест как възприемаме себе си.  Повечето от нас се стремят към живот изпълнен със смисъл. Но за всички нас той- смисълът е различен, защото намираме удовлетворение и щастие в различни дейности и сфери от живота.

За едни силите който ги движат в живота са вярата, успехът, стремежът, надеждата, моралът, а за други алчността, завистта, омразата, меркантилността и ред други. Всеки човек сам избира кои да са водещите сили които да го движат. Според мен водещи са убежденията и начинът на мислене на индивида. Те обуславят характера и поведението на индивида и го оформят като личност.

От научна гледна точка в социалната психологията могат да се обобщят външни и вътрешни фактори които имат отношение към силите които движат човека.

Към външните фактори спадат, околната среда която заобикаля индивида и мястото на което живее. Работата, отношенията с другите, социалната среда. Религията. Правилата на групата и др.

Към вътрешни фактори спадат, душевната и психическа нагласа на индивида. Неговото мислене и убежденията му.  Вяра в себе си. и др.

Да разгледаме по отделно силите които движат човека:

Външни фактори, имащи отношение към силите които движат човека:

  • Околната среда която заобикаля индивида – В зависимост в коя точка на света живее даден човек, той спазва местните обичаи и нрави и се стреми да поддържа определени възприети за правилни от местното общество поведение и норми на съответната територия -област. Така например, ако на даден индивид част от силите и убежденията му които го движат в живота са засилени социални контакти и бъбрене с приятели по всяко време на денонощието за щяло и нещяло в Испания и Гърция ще се приеме за нещо нормално, но в Япония ще трябва да бъде по умерен и да си нагласи мисленето според месните общоприети норми на поведение. Бъбренето и засилените социални контакти определено не са в стила на японците.
  • Работата – Възприето е старото правило че „работата крепи човека“. И вярвам че повечето хора са съгласни с тази сентенция. В първосигнален аспект всички хора работят за пари и за да преживяват. Ако разгледаме този външен фактор, като сила водеща човека ще установим, че тя действа по различен психичен начин на всеки отделен индивид. Защото за едни работата им е средство за преживяване, а за други средство за интелектуален растеж и развитие. На едни хора доставя истинско удоволствие и удовлетворение за постигнати резултати и изградена кариера, а други ги кара да страдат и да са нещастни защото работят това което не искат или са принудени да работят. ( Спомнете си робството, и сега го има в някои държави). Ето защо работата има толкова силно изразено отношение към силите които движат човека.
  • Религията – мощно средство което движи човека. От религиозните вярвания за Вселената и човешката природа произтичат морала, етиката, религиозното право или предпочитания начин на живот. Религиите и другите системи от вярвания в нашата среда влияят върху нашата идентичност, независимо от това дали ние се считаме за религиозни или не.

Вътрешни фактори, имащи отношение към силите които движат човека:

  • Душевна и психическа нагласа на човека – Единствените същества на планетата Земя които имат съзнание са хората. Като такива ние сами определяме как да живеем живота си и какви избори-решения да направим за себе си и нашите близки. За много от нас изборът е важна стъпка за упражняване на контрол над живота ни. Резултатите от нашите избори до голяма степен определят нашето душевно и психическо равновесие. Чрез него ние определяме дали сме достатъчно щастливи или пък нещастни. Тук голяма роля играе нашата психическа нагласа за това какво е щастие. За едни то е например здраве, да имаш семейство и близките ти да са добре, а за други да имаш успешна кариера, пари, материални облаги, да си тарикат и др. Всеки човек намира какво го кара да се чувства щастлив според неговите убеждения и психична нагласа.
Пример:

В Индия, както се знае голяма част от населението живее в крайна бедност и лишения, но това не пречи на тези хора да са щастливи по техен си начин, без да търсят вина в другите, без да упрекват за това икономиката. Просто това е техния избор. Да живеят така, защото такава е психическата им нагласа?!? А можем да изберем и да сме нещастни като постоянно се оплакваме, мърморим и търсим вина в другите и обстоятелствата около нас, но не предприемаме нищо, за да ги променим.

  • Мисленето и убеждението на индивида – До голяма степен мисленето и убежденията на даден човек формират неговия характер. Ето защо те са определящи за силите които движат човека. Като цяло мисленето е психично качество на личността, което определя индивидуалните способности на индивида в динамиката на психичните процеси. Анализът на мисленето показва, че поведението на хората е различно и пречупва през своята структура цялата психическа дейност на личността. От психологическата и личностната гледна точка мисленето стои в основата на различията между хората. Всеки човек със своето мислене носи в себе си специфична индивидуална изява, свой периметър на действие. Въпросът е не само какво мисли човек, но и по какъв начин го показва. Мисленето носи личностния отпечатък на индивида. Според това какво е мисленето ние определяме и какви да са нашите сили които да ни движат в живота.

Как ни влияят убежденията?

Що се отнася до убежденията, те ръководят цялото ни поведение. Всеки индивид има собствени убеждения за живота и си ги следва по начин който смята за правилен. Човекът е способен  да превърне всяка идея в убеждение, стига да осигури достатъчно препратки в нейна подкрепа. Някой наши убеждения  влияят само върху един аспект от живота ни, други са по-всеобхватни.

Например, конкретно убеждение като “ Петко е непочтен“  ще влияе единствено върху общуването ни с него, но убеждението „Обществото е непочтено“ ще има последици далеч отвъд една-единствена връзка. Глобалните убеждения като това обикновено почиват върху някакво обобщение, направено отдавна при екстремни обстоятелства. Може напълно да сме забравили за случая, но подсъзнателно все още му позволяваме да ръководи решенията, които вземаме. Ефектът, който такива убеждения имат върху живота ни, е неограничен, но не е задължително да е негативен. Ако променим едно глобално убеждение  ще променим всеки аспект на живота си към по-добро.

Убеждението, от друга страна, е подкрепено от такъв емоционален интензитет, че човек се чувства не само сигурен, но дори може „да остане сляп“ за всякакви рационални доводи, ако някой оспори убежденията му.

Целта на убеждението, е да ни ръководи при вземането на решения, как да избегнем провала или да постигнем успех по-бързо. Благодарение на убежденията не е необходимо всеки път да започваме от нулата при вземането на решения. Убежденията ни подтикват към действие и могат да променят нашите нагласи и виждания за живота като цяло. Известно е, че всички лични пробиви започват с промяна в убежденията.

И още един важен фактор за силите които движат човека:

  • Вяра в себе си– Вярата в себе си е състояние на ума, което ни кара да се чувстваме убедени и сигурни във вземането на някакви лични решения. Тя е сила която ни кара да сме уверени, че ще се справим със дадена ситуация независимо от сложността й. Всеки от нас има изградени собствени вярвания за живота и света, в който живее. Така осъзнато или не, ние правим вярата в себе си в движеща сила, която да ни води и мотивира.

След всичко изложено за убежденията, мислите и вярата в себе си, смятам че това са трите оси които стоят в основата на вътрешните фактори които движат човека. Защото те имат най -голяма влияние в нашия живот.

В заключение мога да кажа, че силите които движат човека са определящи за начина му на живот. От тях зависи до каква степен индивидът разбира смисъла на живота, как го живее и какъв пример дава на другите.

А кои са вашите сили в живота които ви движат?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *